start
in the cloud
OneDrive
Powerpoint maken
leerkracht

ICT les 2: OneDrive + Powerpoint

In deze les gaan we aan de gang met twee onderdelen van het Microsoft 365 project. We werken online, dus kijken we eerst wat we daarmee bedoelen.

 

--> klik hier voor de checklist

Online = in the cloud

Verschil laptop - server school - microsoft online server

wat is het.

mappen aanmaken

 

Nieuwe dia

We maken een eerste powerpoint.  

Een powerpoint is een presentatieprogramma. Zo'n presentatie bestaat uit een aantal dia's die na elkaar worden getoond.

Klik in de linker kolom. Daar staat één dia. Klik op je rechter muisknop en kies nieuwe dia. Je ziet dat er een tweede dia is.

Titel en naam aanpassen

Titel aanpassen

 Klik op het vak titel om een eigen titel te maken

 

Naam aanpassen

Elke powerpoint krijgt automatisch de naam: presentatie. Klik bovenin het scherm op het woord Presentatie en verander de naam in iets dat je zelf wilt. 

Tekst opmaak veranderen

Tekst veranderen

 

Lettertype

Maak een stukje tekst

Selecteer die tekst met je muis of touchpad. Klik boven in je scherm op start - lettertype. Standaard is dit Calibre. Verander het lettertype in iets anders

Merk op: helemaal onderin het menu staat "office-lettertypen". Als je daarop klikt krijg je nog veel meer soorten lettertype.

 

Grootte

Naast het lettertype kun je ook de grootte wijzigen. Kijk maar naast Calibre. Daar staat nu een lettergrootte. Als je een stukje tekst hebt gelesecteerd kun je ook een andere grootte kiezen.

 

Kleur

Selecteer weer een stukje tekst en verander de kleur van de letter. Knopje tekstkleur (is een A met een kleur eronder)

 

Vet, onderstreept, cursief

Deze toepassingen ken je waarschijnlijk wel van word

Foto invoegen

Foto invoegen

Klik in de menubalk op invoegen en dan op afbeelding. In het keuzemenu kun je bijvoorbeeld kiezen voor een stockfoto. Klik er maar eens op en zie dat je die gemakkelijk kunt invoegen.

Om de foto zit op elke hoek een bolletje. Daarmee kun je de foto groter of kleiner maken.

vorm en tekst invoegen

vorm

 

Klik op menubalk invoegen - vorm. Daar staan allerlei soorten vormen die je kunt invoegen. Kies voor een rechthoek.

Er lijkt niks te gebeuren maar je kunt nu met je muis/touchpad een vierkant maken. Standaard heeft deze een blauwe kleur. Klik in de menubalk op het emmertje om de kleur te wijzigen.

Tekst op vorm

tekst op vorm

Klik midden op het vierkant. Je ziet dan de cursor verschijnen en je kunt nu tekst tikken in het vlak.

Probeer dit ook eens met een cirkel en een ster.

Achtergrond dia

Achtergrond

Je kunt de achtergrond van de dia een kleur geven

Klik op de menubalk - ontwerp - achtergrond.

Je kunt een plaatje nemen of een kleur

Je kunt aangeven dat het maar voor één dia is of voor alle dia's

Voor of achter elkaar

Volgorde

Haal twee foto's van internet en zet die op een dia, een stukje over elkaar heen.

Je kunt dus één foto wat minder zien omdat de ander er overheen zit.

Wil je de volgorde omdraaien, klik dan op de vóórste foto. Rechter muisknop, volgorde, achteraan. 

Nu staat de andere foto op de voorgrond.

Groeperen

groeperen

Je hebt net twee foto's op één dia gezet. Als die twee foto's altijd bij elkaar horen kun je ze ook groeperen.

hou je shift-knop ingedrukt en klik op de eerste foto.

blijf je shift-knop ingedrukt houden en klik op de tweede foto. Ze zijn nu allebei geselecteerd.

Klik op je rechter muisknop en klik op groeperen.

Als je nu één foto verplaatst, wordt de tweede foto ook verplaatst.

10

Je kunt tekst laten invliegen op een dia.

Klik op een stukje tekst. Klik op menu - animatie. Je kunt nu op verschillende manieren de tekst laten invliegen.

Je kunt ook hele dia's laten invliegen. Klik op menu - overgangen.

Schoolblocks heeft een les over onedrive en over powerpoint.