Deze website https://typischtitus.nl (voortaan: de Website) is eigendom van het team van webmasters, waaronder Richard de Keyzer (voortaan: de Webmasters).

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De Webmasters zijn niet in dienst van en worden niet betaald door de softwarebedrijven die beschreven worden op de Website. Sterker nog, de Webmasters zijn eigenlijk van mening dat open-source software beter is dan de beschreven closed-source software. De doelgroep van de Website vraagt echter om beschrijving van de software.

Inhoud Website
De Webmasters houden zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan je te hoeven doen.

De Webmasters besteden veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid
De Webmasters zijn niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor je eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en de Webmasters tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

De Webmasters zijn niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website. En de Webmasters zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen.
Daarnaast zijn de Webmasters niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. De Webmasters aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij de Webmasters. De inhoud van de Website mag door anderen worden gebruikt mits met bronvermelding, tenzij anders vermeld bij specifieke materialen.

Contact
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kun je met ons contact opnemen via onze contactgegevens op de home-page.